Kommungrupperna har under året arbetat för att föra upp LRFs frågor på politikernas agenda. Har du något exempel på aktiviteter i din region som varit lyckade och fått god respons?
– Jag vill gärna lyfta fram Borås kommungrupp som bjöd in till en klassisk paneldebatt, ledd av Sofia Karlsson, ordförande i LRF Västra Götaland. Mötet var mycket välbesökt och alla partier i fullmäktige var representerade. Frågor som debatterades under kvällen var hur partierna i Borås tar sig an livsmedelsstrategin, hur man ser på äganderätt och strandskydd samt andra viktiga näringspolitiska frågor.

Vilken betydelse tror du att aktiviteterna har för att nå fram och ut med LRFs frågor?
– Jag tror att de är jätteviktiga – syns vi inte så finns vi inte!

Finns det någon fråga som du tycker vi har nått fram med extra bra?
– Strandskyddet! Efter idogt arbete på alla nivåer finns det nu en vilja att reformera strandskyddsreglerna. Kommungrupperna har haft en särskild viktig roll i detta arbete då de idogt år efter år påtalat det orimliga i tolkningen av nuvarande strandskyddsregler.

Finns det mer som kan göras efter semestrarna – är det något du vill uppmana kommungrupperna att göra i augusti och september?
– Det finns alltid mer att göra, det viktiga är att man håller i och håller ut. Kör traditionella politikerträffar, engagera er i näringslivsråden och möt kommunala tjänstemän i olika frågor. Tänk på att ni inte behöver ”uppfinna hjulet” men håll i och håll ut!

Charlotte Andersson
Kommunikatör LRF Västra Sverige, Charlotte.Andersson@lrf.se