Samhället kan inte längre se mellan fingrarna med hot och våld. Detta är en fråga för Säpo, menar regionpolitikern Magnus Jacobsson (KD) som vill att problemet med aktivister som trakasserar lantbrukare ska prioriteras.

Nu börjar politiken intressera sig för hoten mot lantbrukare från aktivister. En är regionpolitikern Magnus Jacobsson. Han är kristdemokrat och sitter bland annat i regionutvecklingsnämnden. Magnus kandiderar också till riksdagen.
Lantbrukare ska inte behöva kämpa mot hot, våld och trakasserier ensamma, hävdar Magnus Jacobsson.
På fredagen besökte han lantbrukare Marcus Holmgren, Vänersnäs, som berättade om torkan, hoten från djurrättsaktivister och villkoren för att driva företag på landsbygden.
Marcus Holmgren har själv utsatts för hot från så kallade djurrättsaktivister. Han har engagerat sig för andra lantbrukare och deltar bland annat aktivt i arbetet med att stötta gårdar som utsätts för hot och trakasserier. Han berättar om det stödarbete som dragits igång inom LRF.
Marcus Holmgren tar en demonstration i Halland som exempel. Det kom folk ända uppifrån Mälardalen och nerifrån Skåne för att stötta den utsatta lantbrukaren. Totalt 80 personer. Aktivisterna var underlägsna i antal och inte lika kaxiga som vanligt.
– Detta med våld och hot intresserar mig, säger Magnus Jacobsson, som tycker att frågan är allvarlig och inte får den uppmärksamhet den förtjänar.
– Vanliga medier är inte på det, säger han.

Riksdagsdebatt
Marcus Holmgren berättar att frågan nu varit uppe i riksdaen sex gånger. Bland annat Kristina Yngwe(C), Sten Bergheden(M) och Magnus Oskarsson(KD) har tagit upp frågan. Så det börjar hända saker.
Ett problem med aktivismen är den skada de orsakar. Förutom det psykiska lidandet för lantbrukaren och familjen, så handlar det om skadegörelse och stöld av djur.
När domstolarna dömer ut skadestånd måste den enskilde själv driva in skadeståndet. Det fungerar inte alltid. En möjlighet är att staten går in och betalar och att staten sedan driver in pengarna från de dömda, menar Marcus Holmgren, och får medhåll av Magnus Jacobsson.
Marcus Holmgren vill också att Säpo har en särskild grupp som håller koll på de så kallade djurrättsaktivisterna. En grupp som är specialiserad på den här typen av våldsbejakande grupper.
– En grupp som kan samlas när det behövs, säger Marcus Holmgren.
Han pekar på Finland som exempel. De har en särskild grupp inom säkerhetspolisen idag.
– Jag vill ha det i regleringsbrevet, att Säpo ska prioritera detta, säger han.
Idag händer det att polisen inte gör någonting när en lantbrukare larmar. Marcus Holmgren tar ett exempel om aktivister som gick in och stal kalkoner.

Ett fåtal aktivister
Marcus Holmgren berättar om aktivisterna. Hur det växte fram och hur det har utvecklats. Han är väl påläst. Bilden som växer fram är anmärkningsvärd. Det handlar om ett fåtal personer som är drivande. Så få så att när några sitter i fängelse minskar aktiviteterna märkbart.
Det handlar om allt från småbrott som stöld och skadegörelse, till mer allvarliga brott som hot och våld. De drar sig inte heller för att ge sig på familjemedlemmar och grovt förtala sina meningsmotståndare.
Marcus Holmgren tar några exempel. 2012 dömdes fyra personer för mordbrand, gravskändning, grovt olaga hot och olaga intrång samt ytterligare en lång lista åtalspunkter. Flera av de åtalade fick långvariga fängelsestraff.
Efter det blev det relativt lugnt ett tag. Men 2015 drog det igång igen. Aktivisterna började då stjäla djur. Eller ”befria” som de själva kallar det. Detta eskalerar, hävdar Marcus Holmgren.
Han beskriver också sambanden mellan olika aktivistgrupper. Det finns bland annat länkar till Göteborgskravallerna. Intrycket blir att det viktiga är aktionerna, och att objekten skiftar.

Det finns till och med länkar till Grön Ungdom, miljöpartiets ungdomsförbund. År 2010 uteslöts ett antal aktivister från Grön Ungdom, berättar Marcus Holmgren.
Organisationer som Djurens rätt och liknande har många medlemmar. Men det är bara en liten grupp som är militanta och beredda att begå brott för att uppnå sina mål.
Aktivisterna är relativt välorganiserade. Medan lantbrukarna ofta är ensamma. Det är ett problem.

”Borde ligga på Säpo”
Magnus Jacobsson undrar varför de här grupperna inte är med på Säpos lista. Marcus Holmgren berättar om arbetet med att få upp det på Säpos bord igen. Men förre rikspolischefen Dan Eliasson tyckte inte det var en fråga för Säpo.
– Detta bör prioriteras. Och läggas under allmänt åtal, säger Magnus Jacobsson.
– Sedan bör det ligga under Säpo, fortsätter han.
Det kan vara svårt för en lantbrukare att ensam driva ett åtal mot aktivisterna. Magnus Jacobsson menar därför att det kan vara rimligt att lagstiftaren låter någon annan driva åtalet. Kanske en organisation, exempelvis LRF.
Marcus Holmgren och Magnus Jacobsson diskuterar den rätta benämningen på den här formen av aktivism. Djuraktivister, djurrättsaktivister eller djurrättsterrorister. Magnus Jacobsson menar att det är någon form av våldsbejakande terrorism och därför bör läggas under Säpo.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Götaland, Halland och Värmland, goran.ahren@lrf.se