Myndigheterna måste ändra sin syn. De måste börja betrakta lantbrukare som företagare.  Så är det inte idag, menar Marcus Holmgren, som i veckan fick besök av regionpolitiker Magnus Jacobsson (KD) och diskuterade företagandets villkor.

Marcus Holmgrens gård ligger på Vänersnäs. Han är förtroendevald inom LRF. Han odlar spannmål och föder upp kycklingar. Företaget levererar bland annat till några avdelningar på Uddevalla sjukhus.
– Vårt försäljningsargument är bland annat att kunden vet vem som har gjort jobbet, säger Marcus Holmgren. Bättre djurhälsa är också ett argument.
Inga kommuner finns bland kunderna ännu. Problemet är framför allt de strikta upphandlingsreglerna.
Marcus Holmgren vill utveckla verksamheten på gården och bland annat bygga ett nytt stall som gör det möjligt för kycklingarna att vistas mer ute. Samtidigt vill han öka produktionen. Men förutsättningarna måste bli bättre i Sverige, menar han.
– Lantbruket har en oändlig potential, med de rätta förutsättningarna, säger Marcus Holmgren.
För att lantbruket ska kunna utvecklas måste myndigheterna, kommunerna inte minst, ändra sin syn på lantbrukaren. De måste börja betrakta lantbrukare som företagare.  Så är det inte idag, menar Marcus Holmgren.
Lantbrukarna måste också utveckla produktionen.
– Vi ska inte bara producera bulk. Vi ska också producera kvalité, säger han.
Under mötet talade Markus Holmgren och Magnus Jacobsson också om torkan. Marcus visade en havreåker. Plantorna är små och fläckvis har det slutat växa. Marcus är dock inte så orolig. Han beräknar ett skördebortfall på mellan 30 och 40 procent.
De får tillräckligt med foder till djuren. Men det blir ett inkomstbortfall på spannmålen.

Djurskyddslagen
Marcus Holmgren och Magnus Jacobsson diskuterar också djurskyddslagstiftningen. De är överens om att det behövs förändringar. Det är alldeles för godtyckligt idag med krångliga regler och tjänstemän som fattar beslut som kan få ödesdigra konsekvenser.
Marcus Holmgren tar några exempel.
Det är rimligt att djurförbud beslutas av domstol. Det är ett krav. Magnus Jacobsson menar också att man bör skärpa kraven på myndigheterna genom att inför någon form av skaderekvisit, att tvångsåtgärder inte ska få beslutas om myndigheten inte kan påvisa skada på djuren.

Enskilda avlopp
Det gäller även en del andra frågor, menar Magnus Jacobsson. Han tar kampanjen mot enskilda avlopp som exempel. Även där bör man införa någon form av skaderekvisit, menar han.
Myndigheter ska inte kunna tvinga en fastighetsägare till dyra investeringar utan saklig grund. Myndigheten måste kunna påvisa att ett avlopp innebär skada för miljön. Så sker inte idag när myndigheterna använder schabloner och beräkningar som bygger på antaganden.
– Det ska inte räcka att säga att en anläggning är för gammal, säger Magnus Jacobsson.
– Myndigheten måste påvisa att den inte fungerar eller att avloppet skadar miljön, fortsätter han.
Det är det Magnus menar med ett skaderekvisit.


Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Götaland, Halland och Värmland goran.ahren@lrf.se