LRF Borås kommungrupp har drivit frågan om dumpade bilar och man skickade också en fråga till kommunstyrelsen om vilket ansvar kommunen egentligen har. Svaret har dröjt och kommunstyrelsen har hänvisat till stadsjuristen. Efter två år och med regelbundna påtryckningar har LRFs kommungrupp fortfarande inte fått svar om vad som gäller.

Annette Carlson, moderat kommunalråd, var med på debattdialogen som LRFs kommungrupp anordnade i maj och där denna fråga bland annat lyftes.

- Jag upplevde det som att alla partier uttryckte att det är angeläget att reda ut vad som gäller kring dumpade bilar och att det är viktigt att enskilda markägare inte kommer i kläm.

Annette Carlson (M) lyfte därför frågan om vad som ska gälla för dumpade bilar under punkten enkla frågor på senaste kommunfullmäktigemötet i juni.

Ulf Olsson som är kommunstyrelsens ordförande svarade att kommungruppen kommer att få svar från stadsjuristen inom de närmsta veckorna. 

Annette lät sig inte nöja med svaret utan anser att det behövs en politisk hållning i frågan. 

- Borås stad behöver komma fram till hur vi ska hantera dumpade bilar, så att invånarna vet vad som gäller. Sen är det viktigt att oavsett var i kommunen man bor så ska man bli behandlad lika. Om någon dumpar en bil på en parkering i stan tas den om hand, detsamma borde gälla om en bil blir dumpad på en åker. Vi förväntar oss ju naturligtvis att LRFs kommungrupp får ett svar från stadsjuristen, men vi kommer också trycka på att vi inom politiken svarar hur vi ska hantera detta.

- Det har nu passerat två årsmöten. Vi hoppas att vi till nästa årsmöte avseende 2018-års verksamhet kan informera våra medlemmar positivt besked, säger Monika Hermansson Friedman från LRF Borås kommungrupp.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se