Pressmeddelande från LRF Västra Götaland 6 juli 2018.

Toleransnivåerna för skador orsakade av vilda djur är extra begränsade i år till följd av torkan som råder.

- Det är extra känsligt i år när det är så torrt. Förut kunde man tolerera någon procents svinn men nu behöver lantbrukarna få in all skörd de kan få ihop och alla behöver hjälpas åt, säger Ronny Johansson, ansvarig för viltfrågor i LRF Västra Götalands styrelse.

På lokal nivå är det tillåtet med skyddsjakt på kron- och dovhjortskalvar samt vildsvin med undantag för suggor med kultingar.

- Vildsvinen börjar komma fram när spannmålen går i ax. Det är likadant med de som har mycket kron- och dovhjortar. De går ut på växande gröda när det finns för lite örter ute i skogen, det som de ska normalt ska äta. Det är också torrt ute i skogen. Då blir odlingsbara marker extra attraktiva, säger Ronny Johansson. I år är det både stora viltstammar och torka som lantbrukarna måste tampas med.

Eftersom torka råder och spannmålen inte är så högt blir viltet mer synligt och därmed mer lättjagat.
- Det som vi har att ta till, för att störa viltet, är att sitta på vakjakt, säger Ronny Johansson.
Han menar också att det är viktigt att inte stödmata vilddjuren.

- Då blir stammarna ännu större. Man kanske kan locka dem från grödorna en stund men när spannmålen går i ax lockar det mer än maten i skogen. Är det en grupp på 10-20 vildsvin eller dovhjortar så massakrerar de ett fält väldigt snabbt, säger Ronny Johansson.

Fler kommentarer ges gärna av Ronny Johansson, viltansvarig LRF Västra Götalands styrelse, 070-658 58 75.