Andreas och Malin Lidén på St Skattegården Längjum fick i dag motta utmärkelsen Årets Nötköttsföretagare i Skaraborg. Utdelare var Niclas Pettersson, ordförande Skaraborgs Nötköttsproducenter och LRF Västra Sveriges Petra Wirtberg.

Med gårdens 400 ha brukad mark och 100 ha beten står man väl rustade med sin framgångsrika nötköttsproduktion.

Här har man full koll på grovfoderkvalité, slaktvikter, form- och fettklasser på sina djur. Samarbete är en ledstjärna, grannar och olika rådgivningsföretag samt egna Exel-filer för beräkning och uppföljning har genomsyrat företaget sedan starten 2007. En frisk ko gör bonden glad och dessutom är den bra för klimatet.

Andreas är även engagerad i Scans leverantörsråd och sitter i styrelsen för Slättens Nöt.

Framtidens kött - Följ med till nötdjursproducent Andreas Lidén utanför Vara >>

Motivering:
Med Exel-arket som följeslagare dokumenteras och analyseras såväl tillväxt, slaktresultat som foderråvaror. Allt för att se sina fördelar och förbättra svaga länkar. Så drivs ett produktivt och lönsamt nötköttsföretag.
En förebild för branschen och ett arbetssätt att inspireras av!