Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till vattenskyddsområde för Göta älv. Alla synpunkter ska lämnas digitalt via hemsidan, https://gavso.se/lamna-synpunkter/ senast 3 oktober!

Om du inte har möjlighet att lämna synpunkter digitalt ska du ta kontakt med din kommun så ska dom hjälpa till.

www.gavso.se finns en kartsida där du kan kontrollera var gränserna går och om dom berör din fastighet. Det är viktigt att kontrollera att avgränsningen stämmer med verkligheten. Rinner vattnet åt det hållet som kartan visar? Om diket är igenlagt så bör skyddsområdet tas bort på denna sträcka.  

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se