Ylva jobbar med RådNu ett nationellt centrum för rådgivning och i detta fallet kommer besöket och samtalen där komma som en podd.

Man vill få till en brygga mellan forskning, rådgivning och praktiska kunskaper. Martin berättade att han med sin erfarenhet i Småland från senaste torkan 1992 agerade snabb med att jaga halm och trädesgräs, sin vårsäd tog han som helsäd.

Ensilage i slutet på juni och sådde in ny gröda, men den grodde först för två veckor sedan och under tiden hade tranorna pickat upp mycket av utsädet. Höstvetet fick vara, vilket var bra då det gav hög kärnskörd och även mycket halm. Juli månad var en av hans stressigaste någonsin både mentalt och kroppsligt. Blir 3:e skörden ”normal” så kommer han klara vintern, dock med stora merkostnader på dryga miljonen.

Hur sedan produktionen påverkas vet hans först till våren. Rådgivning diskuterades och han hade inte bara bra erfarenheter av den, kanske att man också med lång erfarenhet lär sig att ta egna snabba beslut. Dock vet vi lantbrukare som troligen inte kommer att klara sig till ny grovfoderskörd, här kan rådgivningsinsatser vara av vikt.

Vikten av samtal grannar, rådgivare och bönder emellan betonades, årets torka får konsekvenser för alla produktionsgrenar ekonomiskt och brist på både grovfoder, halm och spannmål.

Under kaffet som följde utan mikrofon kom en bra diskussion igång igen, bl a att skilja på rådgivare och säljare. Podden ska komma ut om ca två veckor

Håkan ”HåPe” Persson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, Hakan.Persson@spannfod.se