Gården består av 200 ha mark varav 40 ha åker, 200 ha skog och 50 ha naturbete. Mestadels vall men även liten del helsäd (ärtor och havre) och grynhavre till försäljning odlas. Johan och Malin bedriver diko- och nötköttsproduktion med 75 dikor, 75 kalvar, 40 tjurar och 4 avelstjurar Eftersom gården har mycket naturbete har djuren väldigt stor betydelse för att kunna nyttja markerna maximalt.

Stort fokus på gårdens djur med målet att alla djur ska stanna inom företaget. Tjurarna föds endast upp på vallfoder, med prioritet att de får gräset med bästa kvalité och värden. Tjurkalvarna släpps på åkerbete istället för naturbete för bättre tillväxt. De större tjurarna hålls inne i väntan på slakt. Tjurarna vägs för att kunna hålla koll på slaktvikten. Lämnas till slakt när rätt vikt uppnås.

Korna och kvigorna hålls isär. Dikorna kalvar inne under perioden januari - juni, släpps sedan ut på naturbete allt eftersom. Förstakalvare och kvigor släpps ut och får kalva ute från juli/augusti. Även dessa på naturbeten. Har korsningar Charolais, Limousin och Hereford. Fyra renrasiga avelstjurar med stamtavla.

Gården har börjat ta återtag från slakteriet på kokviga, vilket startade under december 2017. Genom att ha koll på korna/kvigornas avkommor så väljer man ut kor till fortsatt produktion. De djur som ej lämpar sig till rekrytering tar man bara en kalv på och sedan går de till slakt som kokviga. Johan och Malin har som mål att kunna ta återtag på alla sina kokvigor och fortsätta sälja dem som köttlådor, då de fått stor efterfrågan. Även mål om återtag på fler djur framöver för att sälja delikatessbitar i deras gårdsbutik och låta köttfärs och grytbitar gå till skolorna.

Johan sitter med i Åmåls kommungrupp som arbetar med att det ska serveras lokalproducerat kött i Dalslands skolor. Samarbetar med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen om naturbeten.

Johan och Malin har oroat sig mycket över långa slaktköer, men genom att de börjat ta fler och fler återtag så slipper de slaktköerna. Målet är att kunna sprida kalvningarna under större delen av året för att då kunna lämna djur till slakt under hela året och även ha jämt flöde på återtagen.

Gården tar emot studiebesök och har mycket besök från hela världen för att visa upp sina naturbeten.

Motivering:
Naturbeten, mular och öppna landskap!
På Klingebol lägger man stort fokus på att alla djuren som föds upp på gården skall få stanna till slaktmogen ålder.
Man samarbetar med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen om naturbetena. Detta gör att djuren får tillgång till de bästa betena.
Köttlådsförsäljningen ökar hela tiden och företaget blir mindre sårbart för pris och slaktköer.