Frågor som lyftes berörde dieselskatten, beteslagstiftningen, byggande på åkermark, och livsmedelsstrategin kopplat till konkurrenskraften.

Johan Hultberg (M) var tydlig mot publiken och lovade att sänka dieselskatten.

- Vi har saknat konkreta handlingar för att sänka kostnaderna i företagen, det handlar om arbetskraftskostnader men också om dieselskatten. Vi vill också ge främjandeuppdrag till myndigheterna, hur kan exempelvis Kemi arbeta för att ge förutsättningar för ett konkurrenskraftigt lantbruk.

Fredrik Christensson (C) ville också han förbättra lönsamheten och öka konkurrenskraften för det svenska jordbruket.

- Vi kan inte bara tänka omställning, vi behöver också sänka dieselskatten samtidigt som vi arbetar för omställning. Men vi måste ha en ökad konkurrenskraft.

Alla partier ville öka livsmedelsproduktionen och förbättra landets självförsörjningsgrad. Frågan är på vilket sätt det skulle göras för att uppnå det. Lars Tysklind (L) konstaterade att alla var överens om målen, men sa samtidigt att liberalerna har ett marknads- och konsumentperspektiv på frågan.

- Vi tror att exporten är viktig att jobba med, sa Lars Tysklind.

Magnus Jacobsson (KD) talade om behovet av att bygga upp ett beredskapslager med livsmedel, och att det var bra att göra det nu. Han vill också ha ett ökat samarbete mellan partierna för att förbättra villkoren för jordbruket.

Tina Ehn (MP) var som väntat skeptisk till sänkt dieselskatt, men tycker att stat och kommun ska upphandla enligt svenska djurskyddsregler.

- Bönderna har fått för dåligt betalt, vi behöver bättre konkurrens inom handelsledet men också mer konkurrens på insatsvaror för jordbruket.

Några deltagare undrade om hon trodde att bönderna körde några varv extra på åkern i glädje över att dieseln är så billig.

Även betesfrågan var uppe och flera av partierna var överens om att lagen kunde behöva ses över. Staffan Eklöf (SD) ville se en betesersättning på 1 000 kr per djur, även Fredrik Christensson delade uppfattningen om att ersättning kunde vara en väg att gå.

LRF Bokenäsets ordförande Östen Ramneskär var nöjd med kvällen.

- Vi har ju ordnat några debatter under åren och det är roligt att debatten drar lite mer folk för varje år som går.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se