Det kom mycket folk till Rådde, lite över 200 personer i lokalen plus att några faktiskt satt i foajén. Mötet arrangerades under förra veckan och var ett bra samarbete mellan organisationerna i Sjuhärad.

Vi hade lagt upp programmet så att alla inbjudna organisationer fick ca 10 minuter var och berätta om vad dom gör och kommer att göra pga torkan och brandrisken.

Först SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningsförbund, där insatsledaren (som faktiskt var i tjänst) berättade om brandberedskap, men också hur man kan underlätta ev släckningsarbete. Maskinringen Sjuhärad är de som tar in anmälningar om vilka som har t ex gödseltunnor eller skördare och som kan bistå vid ev brand.

Sen berättade MR Sjuhärad om hur man lagt upp nämnda arbetet och vad som ligger framåt med ev samordning över landet med foderimport. Den kommer i så fall att gå igång tidigast i januari månad.

Naturligt ramlade vi då över på foder och Lantmännen som redogjorde för kraftfoder som ev kan ersätta en del grovfoder och vad det finns för alternativa fodermedel att räkna på. Lantmännen redogjorde också för utsädestillgång nu i höst och hur man ser på tillgången av utsäde till våren.

KLS Ugglarp i Dalsjöfors försökte reda ut frågan om slaktköer, intransporter, försäljning och också prognos inför höst och vinter.

Sparbanken Sjuhärad medverkade också och tog upp de möjligheter som finns till finansiering, men också att man kan ansöka om amorteringsfrihet.

Rådgivarna i Sjuhärad hade flera av sina rådgivare med som svarade på frågor och också kompletterade vid genomgångarna.

Det blev en planerat lång fikarast, på en timme, som uppskattades av alla. Man kunde mingla och prata med varandra, men också söka upp rådgivare och de som var föredragande för mer personliga frågor.

Efter fikat var det frågor till panelen som bestod av alla medverkande.

Naturligtvis var det mycket frågor om slakten, men också om vad man får göra enligt de undantag som SJV nu gett. En del frågor kom också om de kontroller som genomförs av Länsstyrelserna och vad som kan hända om man får påpekande ang tvärvillkoren. Även frågor om foder och import, "nya" fodersorter, ammoniakbehandling av halm mm.

Det var en mycket lyckad kväll och flera sa framförallt att den långa fikapausen var bra och att bara få träffas och prata med varandra och se att man inte är ensam med bekymmer.

Två dagar efter mötet fick vi det första regnet och nu har det kommit ca 40 mm så det hjälpte att ha möte ...

Tina Dahl
Moderator för kvällen och ordförande LRFs kommungrupp i Tranemo, ladugarden@swipnet.se