Detta att myndigheter och i vissa fall myndighetsperson kör sina tolkningar av politiska beslut är inte gångbart, det känns som att man är tillbaka i ruta ett, vidare att vissa länsstyrelser är hårdare i sina bedömningar än andra vad gäller t ex biotopskydd som t ex stenmurar.

Ett 25 tal medverkade vid Trandansen i dag, bl a Sten Bergheden (M), Charlotte Nordström (M), Karola Svensson (C), Ulf Eriksson (C) samt ytterligare lokala kommunpolitiker  

Det var inte bara lantbrukare och politiker som pratade utan även boende i området som vill ha en fortsatt levande landsbygd utan beskogning och gärna en större mångfald i fågellivet mer än tranor och gäss.

Håkan ”HåPe” Persson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, Hakan.Persson@spannfod.se