För en månad sedan var det utdelning av Årets Nötköttsföretagare i Sjuhärad. Samtliga tre pristagare, Caroline Dahrén, Stefan Wallin och Dan Claesson, var på plats tillsammans med Mikael Mild från 7-härds Nötköttsföretagare.

Gårdens personal är ett föredöme för andra nötköttsproducenter vad det gäller uppföljning samt att utnyttja gårdens byggnader och beten på bästa sätt. Tydliga mål och lönsamhetsfokus i produktionen är viktiga delar.

Gården har ett bra samarbete med andra skolor som får en inblick i de gröna näringarna och lär sig mer om nötkreatur.

Motivering:

Kompetent och intresserad personal för hela tiden gårdens utveckling framåt. De är ett föredöme för andra nötköttsproducenter vad gäller uppföljning samt att utnyttja gårdens byggnader och beten på bästa sätt.

Gården har ett bra samarbete med skolor som kommer på årliga besök.

Det är tydligt lönsamhetsfokus i produktionen och målet är klart ”En tung och frisk kalv per ko och år!” För att nå dit används nyckeltal som omfattar tillväxt på kalven, lynne, klassningsresultat och foder/arbetskostnad.

Gården är en fin uppvisningsbar gård med tydlig koppling mellan försök inom lantbrukssektorn och en väl fungerande bruksbesättning.

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se