Staten måste göra rätt för sig. Det menar markägare runt Hornborgasjön som får stöd av riksdagsledamoten Sten Bergheden (M), som anser att politiken nu måste ingripa för att rätta till de misstag som begåtts.

Drabbade markägare ska inte själva behöva gå till domstol för att få ersättning för de skador som statens projekt Hornborgasjön orsakat. Staten måste röra rätt för sig. Det är slutsatsen av ett möte mellan politiker, lantbrukare och representanter för LRF vid Hornborgasjön den gångna veckan.

Dialogen mellan statliga myndigheter och naturvårdsverket eller länsstyrelsen har gått i stå. Och markägare som drabbats av statens naturvårdsprojekt tvingas gå till domstol för att få ersättning för de skador staten orsakat.

Detta är orimligt menar riksdagsledamoten Sten Bergheden (M), initiativtagare till mötet och en av politikerna på plats vid Trandansen under fredagen. Sten Bergheden vill att politiken ingriper.
– Vi behöver driva detta från politiskt håll, säger Sten Bergheden, som vill att regeringen utreder frågan och konstaterar de brister som faktiskt finns.
– Man måste dra lärdom av detta, och utvärdera de myndighetsbeslut som tagits, och se till så att det blir som man har tänkt, säger Sten Bergheden.

Den dialog som inleddes av naturvårdverket, under Maria Ågren, har runnit ut i sanden. Nu är man tillbaka i att man inte gör någonting, förklarar en deltagare.

Kritik riktades också under mötet mot de utredningar som gjorts på uppdrag av naturvårdsverket. Utredningarna visar inte den verklighet som lantbrukarna runt sjön upplever. En markägare hävdar att urvalet inte varit representativt.
Naturvårdsverket har hävdat att restaureringen av sjön har lyckats. Markägarna på mötet har en annan uppfattning.
– Det är bara skräpfågel kvar här, säger en deltagare.
– De här fina fåglarna som fanns här förut, de finns ju inte kvar, säger en markägare.
Det finns knappt en enda and kvar, hävdar en deltagare.

Statens projekt har varit för inriktat på tranorna, vilket fått till följd att man fått en massa gäss istället. Gäss som orsakar stora skador för jordbruket.

Med på mötet var representanter för moderaterna, centerpartiet, LRF och ett stort antal
markägare.

En deltagare berättade att staten behandlar markägare olika. Drabbade kring den södra delen av sjön har haft större problem att få ersättning för skador. Medan markägare runt den norra delen i många fall har fått ersättning, hävdar han.

Den dialog som inleddes av naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren har inte lett till något konkret resultat. Drabbade bönder runt sjön är nu upprörda över att staten inte gör rätt för sig.

De stora mängderna gäss är fortsatt ett stort problem för lantbrukarna. Värdefull åkermark, som inte längre går att bruka, riskerar att omvandlas till skog.

En annan sak som retar bönderna är att det ligger foder och ruttnar på åkermark runt sjön, trots att det råder foderbrist i Sverige.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se