Det är rimligt att staten tar ett fortsatt ansvar. Det menar Ulrika Carlsson (c) efter mötet om uranbrytningen i Ranstad på torsdag kväll. Det vore också bra att i en utredning räta ut de frågetecken som kvarstår, menar hon.

Riksdagsledamoten Ulrika Carlsson (c) från Skövde var en av de politiker som deltog i mötet om uranbrytningen i Ranstad på torsdagen. Saneringen efter statens brytning av uran är nu i princip avslutad.

Många som bor kring Hornborgasjön är fortfarande oroliga för konsekvenserna av uranbrytningen. Bland annat vad som kan dölja sig i bottensedimenten på Hornborgasjön, som fungerade som recipient för avlopp och lakvatten från Ranstadsverken.
– Att inte veta är aldrig bra, säger riksdagsledamoten Ulrika Carlsson, som lovar ta upp frågan i riksdagen.
– Det känns som att staten har duckat i många år. Och hållit detta på armlängds avstånd.

Det är Studsviksfonden som betalt en stor del av saneringen. Pengar som avsatts från kärnkraftsföretagen. Den stora frågan är vem som ska ta ansvaret i framtiden. Deponin måste skötas. Liksom det hydrologiska systemet. Även i fortsättningen behövs kontroller. Och någon måste ansvara för miljöriskområdet med skyltar och avspärrning. Vem ska göra allt detta? Och vem ska betala? Vem ska ta ansvaret?

Ulrika Carlsson pekar på den utredning som regeringen har tillsatt. Det finns möjligheter att vidga den, menar hon.
– Det var intressant att det finns ett bra underlag till ett tilläggsdirektiv till utredningen av lagen om kärnteknisk verksamhet, säger Ulrika Carlsson.

I och med att utredningen fått förlängt till 2019 kan det finnas en möjlighet att också få med några av de frågor som lyftes under mötet i Broddetorp.
– Det kanske går att få in i den utredningen, säger Ulrika Carlsson.
– Jag ser fram emot underlaget från länsstyrelsen.

Problemet med ansvarsfrågan, som det framställdes av nuvarande ägaren till Ranstadsverken, Bengt Lilljha, och Urban Lindkvist från Länsstyrelsen, tycker Ulrika Carlsson verkar märkligt. Att regeringen försöker undandra sig ansvaret.
– Det låter helt absurt. Det är det jag menar när jag säger att regeringen duckar, säger Ulrika Carlsson.

Uppgifterna att regeringen, ytterst miljöpartiet, försöker använda en juridisk teknikalitet för att skjuta ifrån sig miljöansvaret för eventuell fortsatt sanering av statens uranbrytning har inte gått att få bekräftad.
– Det är allvarligt om det är så, säger Ulrika Carlsson..

Hon kommer under alla omständigheter att ta med sig frågan till riksdagen.
– Jag tar med mig det underlaget som finns att få.
Hon lovar att ta initiativ i frågan. Men hur, beror på valutgången.
– Har vi en alliansregering kan jag skjuta in detta inifrån. Annars kan jag tänka mig att skriva en motion, säger Ulrika Carlsson.
– Behöver man göra ytterligare undersökningar, då ska man göra det.
– Det skulle förhoppningsvis bringa lite klarhet och stilla en del av den oro som finns, och som kom till uttryck här ikväll.
– Att inte veta är aldrig bra.

Hur man ska få in slamfrågan, behöver nog diskuteras ett varv till. Men även det kanske löser sig efter valet.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.s