Många besökare kom till kommunhuset i Skärhamn när Tjörns LRF tillsammans med SV och Tjörns kommun för en tid sedan bjöd in till träff.

Jan Uddén från Bohusläns museum presenterade i ord och bild naturbetets betydelse för växter och djur. Under tusentals år har betesmarkernas flora anpassats i samverkan med bonden och de gräsätande husdjuren. Här finns olika naturtyper, alla med sin specifika artsammansättning. Naturbetesmarkerna skapar ekosystemtjänster som betyder mycket också för att berika och gynna mänskligt liv.

För deltagarna fanns bord dukat med lokala frukter, nybakad Tjörnkaka, kaffe och dricka som besökarna bjöds på. På ett annat bord fanns broschyrer om LRF.

Henry Hermansson
Tjörns LRF-avdelning,
henry.hermansson@gmail.com