Pressmeddelande:

Ändringarna innebär en skärpning av LRFs syn på vildsvin. Inriktningen är att stammen ska minimeras, för att minska skadorna så mycket att drabbade gårdars ekonomi kan förbättras.

LRF markerar också i policyn att vildsvin inte är en resurs i samhällsekonomisk mening. Kostnaderna i jordbruk, annan markanvändning och till följd av trafikolyckor med vildsvin är enligt LRFs uppfattning större än det jaktliga värdet.

  • Det är mycket glädjande och viktigt att hela LRF nu har tagit en tydlig ställning för att vildsvinsstammen inte är en resurs för samhällsekonomin och därför ska minimeras, säger Ronny Johansson, mjölkföretagare utanför Göteborg, styrelseledamot i LRF Västra Götaland och markägarrepresentant i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

  • Det innebär att vi nu tillsammans kan driva denna viktiga fråga för svensk livsmedelsproduktions framtid på ett tydligare sätt gentemot vår omgivning, säger Ronny Johansson.

Reviderad vildsvinspolicy - LRF 180905 >>

Fler kommentarer ges gärna av Ronny Johansson, 070-
658 58 75.