Markägarna säger nej. Kommunen säger nej. Men ändå är det svårt att stoppa planerna på gruvbrytning i Dalsland. Opinionen växer nu och LRFs kommungrupp i Bengtsfors har engagerat sig i frågan.

Ett australiensiskt företag har fått tillstånd att provbryta koppar i Dalsland. Men motståndet bland markägare är starkt. Även kommunen är emot en prospektering. 23 000 hektar berörs i fyra kommuner. Blir det gruvbrytning då kommer det att skapa stora dagbrott.
– Det blir som öknar, säger Birgit Hansson, ägare till Lästviks säteri, en av de gårdar som drabbas värst om planerna blir verklighet.

– Vi vill inte ha någon gruvbrytning i Dalsland.
Hon är en av de markägare som nu försöker stoppa planerna på att etablera en koppargruva i trakten.

Halten koppar i fyndigheterna är bara 0, 8 procent och i processen att få fram kopparn ur schaktmassorna används starka kemikalier som svavelsyra. Brytningen sker i dagbrott, så kvar efter brytningen blir gigantiska hål i marken.

Flera sjöar kommer också att förstöras. Eftersom en del av fyndigheterna finns i berggrunden under några av sjöarna. Motståndarna till gruvbrytningen tycker därför att ingreppet i naturen blir för omfattande.
– Det går inte att bo kvar. Och vad blir gården värd med ett stort dagbrott, säger Birgit Hansson.
Hon talar om de fruktansvärda hålen, som kan bli flera kilometer långa.

Minerallagen gör att det i princip är fritt fram för utländska exploatörer.

Nu planerar några markägare att hålla ett möte i Ödskölt den 3 oktober. Till mötet i bygdegården kommer den grävande journalisten Arne Müller som skrivit en bok om gruvnäringen i Sverige och konsekvenserna av den nya minerallagen.

Markägare blir ofta överkörda. Men det finns exempel på markägare som överklagat och lyckats stoppa prospekteringar.
– Men då lämnar bolagen bara in en ny ansökan, säger Birgit Hansson.
Det är ändå viktigt att man överklagar, menar hon.
– Det är bara markägarna som har rätt att överklaga.

Informationen till markägarna är ofta bristfällig och delvis missvisande. Alla hinner inte reagera innan klagotiden på undersökningstillstånd går ut. Det är ett av motiven till mötet i Ödskölt.

Bengtsfors kommun är kritisk till gruvplanerna.
– Från kommunens sida har vi sagt att vi inte vill ha någon prospektering över huvud taget. Men det går inte att stoppa, säger Per Johnsson (C), som sitter i kommunstyrelsen.

Och det råder stor politisk enighet om detta i Bengtsfors. Men har Bergsstaten gett tillstånd till prospektering så är det inte mycket kommunen kan göra. Frågan om det går att använda kommunalt veto är inte helt klarlagd.
– Vi har fått lite olika information om hur stark vetorätten är. Men kommunen motsätter sig gruvbrytning, säger Per Johnsson.

LRFs kommungrupp i Bengtsfors har engagerat sig i frågan.
– Det är många markägare som är berörda. Och därför har vi engagerat oss, säger Leif Johansson, ordförande i LRFs kommungrupp.
– Vi vill veta vad det blir av det här, och hur det går till.

Det har varit planer på prospekteringar tidigare. Och då har man kommit fram till att brytning av koppar i Dals Långed skulle påverka vattentäkten negativt. Det finns en kommunal vattentäkt i området.
– Det blir ett väldigt stort ingrepp i naturen, säger Leif Johansson.

Erfarenheter från tidigare prospekteringar på olika platser i Sverige avskräcker. I några fall har man lämnat stora dagbrott och slagghögar.
– Ofta har de gått i konkurs och så har de bara lämnat allt efter sig. Det blir som en öken, säger Leif Johansson.
– Det är knepigt att minerallagen tar över äganderätten, säger Leif Johansson.

Man har också gjort en vidare tolkning av allemansrätten för att kunna komma in och göra undersökningar.
– Vi hoppas att vi kan få stöd av flera så vi helst kan undvika det här.

Markägaren säger nej. Kommunen säger nej. En lokal opinion är emot. Är det då rimligt att ett utländskt företag ska kunna beslagta privatägd mark för att prospektera kopparfyndigheter i Dalsland?

Fackförbundet IF Metall är positivt till planerna och menar att det kan skapa tusen jobb i Dalsland. Kritikerna menar dock att det inte blivit så många jobb på andra platser där utländska gruvföretag fått tillstånd.

Ytterst handlar detta om äganderätten. Och om hur lätt det är att förlora den rätten, eller få den kraftigt inskränkt, om ett gruvföretag vill bryta mineraler på platsen.

FOTNOT: Informationsmöte. Onsdag den 3 oktober hålls två informationsmöten om planerna på gruvdrift i Dalsland i Ödskölts bygdegård med start kl 13.00 och kl 19.00.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se