Nötkreatursstiftelsen Skaraborg utdelar årets avkastning till undervisning, stipendier och forskning. Företräde för verksamhet hänförlig till nötkreatursskötsel och Skaraborg.

Ansökningar ställs till stiftelsen med adress: Nötkreatursstiftelsen, Att Kurt Setterberg, Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara

Skall vara inlämnad senast 1 november 2018.

Vidare upplysning per telefon 0511-248 01.

Läs mer om Nötkreatursstiftelsen Skaraborg >>

Ansökningsblankett >>