NUAB arrangerar löpande företagsbesök för kommunstyrelsen och denna gång var de gröna näringarna i fokus. Då mötet ägde rum i skogen hade LRF även bjudit in Mats Andersson, ordförande för Södras SBO. Från LRF deltog Peter Tagesson, Lennart Bodenhem och Jan Landström. NUAB företräddes av Annica Berglund och Charlotte Svensson. Kommunstyrelsen företräddes av ordförande Mattias Josefsson (S), Roland Karlsson (C ) och Roger Wilhelmsson (M).

Mötet inleddes med en kort presentation och därefter åkte vi ut i skogen för en fikastund runt elden. Efter en presentation av gården Björkholmen diskuterades ett flertal frågor kopplade till de gröna näringarna. Lennart Bodenhem påtalade vikten av att kommunen skapar en organisation kring kommunens nya värmeverk som ger förutsättningar för kommunens skogsägare att sälja sitt biobränsle till Ulricehamns kommun istället för att som idag exportera denna fina råvara till grannkommunerna, KS noterade och tog med sig förslaget. Mattias Josefsson (S) önskade att LRF Ulricehamn sammanställde en lista över de statliga vägar på landsbygden som LRF anser är viktigast för de gröna näringarnas transporter. LRF Ulricehamn kommer att ta fram en sådan lista och skicka den till kommunen.

Stärkta av kaffe och fralla vidtog en promenad i skogen med ett antal exkursionspunkter där deltagarna fick se skillnaden mellan ”plantage” och vanlig plantering, skogens mångfald i form av fornlämningar och biologisk mångfald. Vid sista exkursionspunkten visades skillnaden mellan trakthyggesbruk och kontinuitetsskogsbruk vilket gav deltagarna en tankeställare om vilken typ av skogar de själva gillar att se och vistas i.

Peter Tagesson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland och LRFs kommungrupp Ulricehamn, peter@majblommegarden.se