Hittills vet vi att markägare i Götene och Mariestad har kontaktats, men det kommer beröra hundratals markägare. Det råder i dagsläget oklarheter om avtal och ersättningar och hur kabeln ska byggas. Ritningar visar på att fält ska korsas vilket är olyckligt ur alla synvinklar och detta råder LRF medlemmarna att vara vaksamma inför.

LRF har tagit kontakt med Skanova och kommer diskutera detta ytterligare och vår inställning är den samma som alltid: Det ska vara bra avtal och ledningen ska förläggas så att den ger minsta möjliga intrång för markägarna.

Kontakta äganderättsexpert Erik Evestam, 054-54 52 65, erik.evestam@lrf.se eller Birgit Jönsson, 0522-64 25 45, birgit.jonsson@lrf.se om ni har frågor angående detta.

Detta har sagts i Radio Skaraborg i frågan:

Bönder oroas av nya fiberledningen genom Skaraborg >>

Telia: Ledningen är av nationellt intresse  >>

Eftermiddag i P4 Skaraborg (8 oktober) >> (Erik Evestam börjar prata 35.55 in i programmet)

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se