Under våren har en student från BYS i Skara hjälpt oss med att intervjua de som varit med i projektet 2016-2018.

I intervjuerna har deltagarna fått svara på hur Lean Lantbruk (LL) har motsvarat deras förväntningar, hur nöjda de är med coachningen och vilka effekter leanarbetet haft och kommer att ha i deras företag.

16 av deltagarna har deltagit i intervjuerna. Av dem har 13 svarat att LL i hög grad motsvarat deras förväntningar (4 eller högre på en skala 1-5). 14 har svarat att de i hög grad är nöjda med coachningen (4 eller högre på en skala 1-5). Alla deltagarna har regelbundna möten med tydlig agenda, alla utom en har etablerat ett system för att hantera förbättringar. 11 av deltagarna svarar att leanarbetet kommer att bidra till ökad lönsamhet i deras företag. Tre kommenterar att det är svårt att mäta och att det handlar om ett långsiktigt arbete.

De som varit tveksamma till om LL motsvarat deras förväntningar eller om det kommer att bidra till ökad lönsamhet säger att det hänger samman med att de bytt personal eller att de haft stora samarbetssvårigheter i personalgruppen. 2 av deltagarna har fått byta coach under utbildningsomgången och det har också gjort att de är något mindre nöjda än övriga deltagare.

Överlag svarar deltagarna att de ångrar att de inte startat sitt leanarbete tidigare, att det har känts meningsfullt framför allt om man är ett företag som vuxit under ett par år. Någon av deltagarna kommenterar att LL behöver marknadsföras mer så att fler företag i de gröna näringarna får upp ögonen för effekterna det ger.

Vad är Lean Lantbruk
- vad kan det innebära för mig och mitt företag?

Bättre kommunikation, struktur och ledarskap, en mer engagerad personal, mindre fel i verksamheten och bättre överblick ... Detta är bara några av de effekter som ett långsiktigt arbete med lean kan resultera i.

När det fungerar och alla får jobba med det de verkligen är där för att göra, finns det mycket pengar att hämta. Ibland räcker det med att se till att enkla arbetsuppgifter verkligen blir utförda, och utförda på rätt sätt för att det ska bli stor skillnad.

Hur har tidigare deltagare i Lean Lantbruk tjänat pengar? Gå in på Lean Lantbruks hemsida och se exempel på vad leanarbetet kan ge tillbaka.

Vill du och ditt företag vara med i utbildningsomgången som startar i vinter?

Lean Lantbruks hemsida kan du också göra en intresseanmälan, så kommer någon av våra erfarna leancoacher att ta kontakt med dig för att berätta mer!

Liza Hogen
Affärsrådgivare LRF Konsult, liza.hogen@lrfkonsult.se