Kort sammanfattning av våra synpunkter:

  • Kommunerna har inte ansträngt sig tillräckligt för att informera förslaget till berörda.
  • Skyddsområdet är alldeles för stort, den yttre zonen på 110 000 ha har inget skyddssyfte och kan tas bort. Även den inre zonen är väl tilltagen och kan minskas ner.
  • Lilla Edets kommun har ingen vattendom för sitt vattenuttag. Detta behöver åtgärdas innan processen går vidare.    
  • Dom eventuella tillståndståndskostnader som uppstår för verksamhetsutövare ska betalas av vattenkollektivet.
  • Helt orimlig föreskrift om att kräva tillstånd för all miljöfarlig verksamhet måste tas bort.

Läs LRFs yttrande i sin helhet här >>

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se