Det som oroar är vilken påverkan det kommer att få för brukandet av marken. Dels råder det samrådsplikt inom nyckelbiotopen och dels finns det i stort sett ingen större inköpare som köper sådant virke. Ett skogsområde som är nyckelbiotop är därmed i princip ekonomiskt värdelös.

LRF är mycket kritiskt till den här arbetsmetoden eftersom nyckelbiotoperna har blivit ett sätt för staten att stoppa brukandet – utan att det genererar någon ersättning. Begreppet har också växt från 1990-talet då det handlade om små värdekärnor i landskapet till att idag omfatta i princip hur många hektar som helst. Den ekonomiska betydelsen kan därför bli omfattande.

LRF kommer bevaka den här utvecklingen och när nu inventeringen går igång så ställer LRF kravet att markägarna ska förvarnas skriftligen och dessutom ha möjlighet att vara med när inventeringen sker. 

- Om nu Skogsstyrelsen gör det här i syfte att höja kunskapen om vad som finns i skogen så är det väl bra om markägarna får vara med och ta del av detta på plats, menar Jan Landström, verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se
och

Jan Landström
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jan.landstrom@lrf.se