Säker Arbetsmiljö Sverige är en förening som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

  • Vi vill vara en resurs för dig och ditt företag inom den gröna sektorn.
  • Vi hjälper till med skyddsronder och riskbedömningar på din gård.
  • Vi har arbetsmiljöutbildningar och skräddarsyr utifrån dina behov.
  • Om du redan råkat ut för en olycka hjälper vi till med rehabiliteringsutredningar och arbetshjälpmedel.

Kostnadsfri telefonjour - ring 0709-856 000 (vardagar mellan kl 08.00-10.00)

Detta är möjligt med stöd av LRF och SLA.

Temat för årets Elmia-monter är sanktionsavgifter

Det gäller att ha koll på vad som behöver besiktigats på din gård. Annars kan det bli dyrt, t ex obesiktigad traktorgrävare/grävmaskin - sanktionsavgift 40 000 kr eller obesiktigad luftkompressor - sanktionsavgift 10 000 kr. Arbetsmiljöverket har en mycket informativ hemsida där du kan läsa mer om vad som gäller just din verksamhet.

Vi informerade också om ”rundbalsprojektet”. Redan i år har det förolyckats fyra personer då man hanterat rundbalar och flera tillbud. En checklista håller på att arbetas fram för säker lagring och säker hantering då vi ser att dessa olyckor ökar.

Tänk också på dina barn och barnbarn så att dom inte leker i rundbalarna.

Petra Wirtberg
Kontaktperson Säker Arbetsmiljö Sverige och företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se