El- och fibernätsutbyggnaden fortsätter och det finns många olika varianter på avtal som reglerar villkoren mellan nätägare och markägare. Vi blir ibland uppmärksammade på att det fortfarande cirkulerar besked från nätägare att det finns avtal om detta med LRF och därför förtydligar vi följande:

Det finns INGA avtal mellan LRF och några elnätsbolag.

  • Sådana har funnits tidigare med de sades upp av LRF 2006. Möjligen använder en del elnät fortfarande samma avtal, men de har alltså inga uppgörelser med LRF de senaste 12 åren. Detta gäller såväl villkor som ersättningsnivåer. De som påstår något annat, far således med osanning.

För fibernätsutbyggnad finns två avtal som LRF Konsult förhandlat fram och som LRF rekommenderar.

  • Ett med IPOnly och ett med Skanova (numera Telia Infra). Det för IPOnly finns utlagt på www.lrf.se/bredband. Observera att det inte finns några framförhandlade ersättningsnivåer i dessa avtal.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se