Regionstämman beslutade att låta motion gå vidare till riksförbundsstämman med uppdrag att lyfta fram de svenska vegetabiliska proteinprodukterna samt att uppdra åt LRF Växtodling att, likt övriga delegationer, ta fram en handlingsplan med fokus på att gynna den svenska växtodlingens utveckling. Riksförbundsstämmans beslut blev att anta motionen i sin helhet.

Under tisdagen kom nyheten att LRF Växtodling tagit fram en handlingsplan. I korthet ser den ut så här:

Målet för handlingsplanen i fem punkter:

  1. Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet.
  2. Politiska beslut ska innebära ökad konkurrenskraft eller färre regler.
  3. Fler konsumenter ska välja produkter från svensk växtodling.
  4. Allmänheten ska se nyttan av svensk växtodling.
  5. Resurser till forskning och innovation (FoI) ska öka i syfte att öka värdet på svenska växtodlingsprodukter.

Dessa fem områden prioriteras:

  1. Hållbar intensifiering av svensk växtodling (fokus på insatsvaror, växtförädling och kvalité, digitalisering).
  2. Mer marknadsfokus – Prove & Improve (export, ursprungsmärkning, offentlig upphandling mm).
  3. Ökad attraktionskraft för växtodlingsbranschen. (Jobba Grönt).
  4. Bättre samverkan (myndigheter, andra branscher, industri och livsmedelskedjan, inom LRF).
  5. Mer innovativ livsmedelskedja.

Vill du läsa mer om handlingsplanen så hittar du mer information här >>

Så du ser, dina idéer hemma på gården som du skriver ner i några rader i en motion till din lokalavdelning eller kommungrupp gör faktiskt en skillnad. Så fatta pennan och ladda för årets motioner på årsmötena!

Sissi Fredberger
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, sigrid.fredberger@lrf.se