Dagens tillämpning är inte rimlig, hävdar Sten Bergheden (M), som vill ändra reglerna för enskilda avlopp. Kostnaderna måste stå i rimlig proportion till miljönyttan, hävdar han.

I veckan lämnade riksdagsledamoten Sten Bergheden (M), från Mariestad, in en motion till riksdagen där han föreslår att regelverket för enskilda avlopp ses över. Kostnaderna för krävda åtgärder måste stå i rimlig proportion till miljönyttan, hävdar han.

Sten Bergheden vill också stärka äganderätten så att kommuner inte ska kunna tvinga ägare till enskilda avlopp att ansluta sig till kommunala avloppssystem.

Sten Bergheden föreslår att kommunerna ska tvingas göra en miljö- och kostnadsberäkning som visar att miljönyttan verkligen försvarar en tänkt utbyggnad.

Idag tvingar man ägare till enskilda avlopp, ofta på schablonmässiga grunder, att investera stora summor utan att det är klarlagt att det verkligen innebär någon miljönytta.
– Detta är inte rimligt, säger Sten Bergheden.
– Kommunerna måste göra en miljö- och kostnadsberäkning som visar att miljönyttan verkligen försvarar en tänkt utbyggnad av det enskilda avloppet, innan man tvingar enskilda fastighetsägare att bygga nya avloppslösningar.
– Vi har fungerande avloppssystem ute på landsbygden. Ändå tvingar kommunerna ägarna till åtgärder, fortsätter Sten Bergheden.

Han är också kritisk till att många tvingas ansluta sina enskilda avlopp till det kommunala avloppet. I grunden är det en äganderättsfråga, menar han.
– Därför vill jag stärka äganderätten.

Sten Bergheden är också kritisk till den omvända bevisbördan som tillämpas när det gäller enskilda avlopp.
– Det blir märkligt att den som äger ett enskilt avlopp ska behöva bevisa att han eller hon inte förorenar, säger Sten Bergheden. Det borde vara kommunen, som kräver åtgärder, som måste bevisa att åtgärder verkligen behövs.

Avloppsfrågan kan i många fall krångla till bygglovsärenden.
– Det hindrar byggnation ute på landsbygden, säger Sten Bergheden.

Han ifrågasätter om det är rimligt att kommunerna jobbar som de gör nu med enskilda avlopp. I många fall blir det för dyrt i förhållande till miljönyttan.
– Det är inte kostnadseffektivt att jobba på det här sättet. Jag vill därför att kommunen tvingas göra en kostnadsberäkning som visar om det är rimligt att göra på det här sättet, säger Sten Bergheden.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se