Det innebär att många nya markägare kommer att bli berörda. De kommer att kallas till formellt samråd där självklart LRF och Södra kommer att vara på plats. Tidpunkt okänd.

Ett antal stationer ska förnyas, Skogssäter, Kilanda, Ringhals, Breared och nybygge i Romelanda. Den senare hänger ihop med den planerade 400 kV-ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen. Den ledningen ligger för beslut hos Energimarknadsinspektionen. Hur beslutet än går kommer överklagan att ske till regeringen.

Svenska Kraftnät hävdar att det inte går att kablifiera. Säkerligen mest ur synpunkten att det blir en billigare byggnation. Det finns teknik att markförlägga både med växel- och likström. Investeringen är dyr, ja, men lågt underhåll och betydligt mindre intrång. Dagens enorma kraftledningsgator borde var passé, inte minst med tanke på behovet att behålla skogen för kolbindning, energi, timmer och naturupplevelser.

LRF i berörda regioner förordar markförläggning tillsammans med övrig infrastruktur. Statliga myndigheter som Svenska Kraftnät och Trafikverket måste få besked uppifrån om att de måste samverka för att minska olägenheterna och intrånget för de gröna näringarna.

Svenska Kraftnäts info om sträckan Horred - Breared >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se