I veckan hölls en konferens i Stockholm med ovanstående rubrik.

Under sommaren har alla länsstyrelser haft till uppgift att producera länsvisa handlingsplaner om GI och LRF har fått tycka till utifrån en remitterad version, som vi tidigare berättat om i nyhetsbrevet. Vår uppfattning är att arbetet har sett väldigt olika ut i länen.

Konferensen handlade som ni kan se i rubriken om att gå från ord till handling, vilket indikerar att det nu ska bli verkstad av det hela. Vi hyser dock en del farhågor om det här arbetet och tyvärr bekräftades de åtminstone till del under de båda dagarna. Från myndigheternas sida vidhåller man att GI-arbetet inte har någon juridisk verkan, och det må så vara. Men trots det beskrivs gång efter annan hur kartläggningarna som gjorts ska kunna användas vid prövning enligt t ex Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Så även om det inte är ett direkt juridiskt dokument kommer det med stor säkerhet få inverkan på ägande och brukande. Vi vet ju hur det gick med t ex nyckelbiotoperna, som heller inte är ett formellt skydd men som i praktiken innebär avverkningsförbud.

Det är tydligt att arbetet med GI skapar oro och att alla markägarföreträdare saknar tillit till myndigheternas agerande. Det är också tydligt att ingen riktigt vet hur man ska hantera denna oro, och frågan är om den inte bara växer ytterligare eftersom ingen tycks kunna förstå den. Polariseringen tenderar att öka även på det här området.

Vi vill från regionens sida tydligt poängtera att vi följer frågan och bevakar den noggrant. Vi har kontakt med länsstyrelsen och tar alla tillfällen i akt att påverka den framtida riktningen för grön infrastruktur på regional nivå.

Har du frågor kring hur vi jobbar eller om grön infrastruktur i allmänhet är du välkommen att kontakta undertecknad som ansvarar för frågan för LRFs räkning i både Värmland, Västra Götaland och Halland.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jenny.nilsson@lrf.se eller 070-629 15 70