Ronny visade runt på gården och berättade om när han övertygade Göteborgs kommun att bygga en ny mjölkladugård och biogasanläggning i Olofstorp. Kommungrupperna från närområdet var också med på besöket och lyfte sina frågor.

- En bra dialog om att bedriva verksamhet runt en storstad, konstaterar Ronny.

Frågor som lyftes var: Slaktköer, torkstöd, tillsynsavgifter, engagera förtroendevalda, utnyttja samhällets positiva syn på lantbruket och flyta fram positionerna om t ex översyn av miljöbalken, få tillväxt i jordbruket.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se