Är du delägare i ett markavvattningsföreföretag eller undrar vad som gäller när man ska underhålla ett dike?

LRF och Studieförbundet Vuxenskolan har fått i uppdrag att under perioden 2019-2020 genomföra studiecirklar för intresserade markägare.

Är du intresserad kan du läsa mer och anmäla dig här >>

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se