Med på sammanträdet fanns också Monica Hogmalm och Linus Nilsson från valberedningen.

Vi fattade bl a beslut om:

Skrivelse till LRF Skogsägarna med en förfrågan om hur de arbetar för att få till en mer robust organisation i samhället för hur det övervakande brandflyget och den luftburna brandbekämpningen skall fungera hållbart över tid och inte enbart bygga på frivillighet och ad hoc.

Bjuda in länsledning och naturvårdsenhetens ledning till ett möte med Norges Skogeierforbund om erfarenheterna av Frivillig vern av skog.

Vi antog verksamhetsprioriteringar för 2019.

Att anordna ett branschråd med anledning av torksituationen, vad alla gjort, och vilka utmaningar de olika branscherna ställts inför samt hur vi bäst arbetar och hjälper våra medlemmar framöver.

Vi försöker skyndsamt få till en träff med länsledningen för att diskutera ett antal frågor där vi just nu tycker att vi tappat förtroendet för deras agerande. Det gäller bland annat djurskydd samt den av länsstyrelsen nyss kommunicerade nya riktlinjer för livsmedel där vi saknar det uppdrag de har att vi skall ha en ökad svensk livsmedelsproduktion i hela Sverige.

Hur vi tillsammans med Tranemo kommungrupp jobbar vidare för att ge bäst stöd när nu skogsstyrelsen aviserat att de skall starta upp nyckelbiotopsinventering.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com