Älgbetesinventeringen visar när skadorna nu mäts på hela året på 20 %-iga skador (15 % 2017). Markägare, Skogsstyrelsen och Jägareförbundet har i länsmålsättningen kommit överens om att skadorna orsakade av älg inte skall vara över 5 %.

Kalvvikterna har sjunkit från 58 kg (2017) till 52 kg hittills i år. Måltal för länet är 70 kg.

Torkan har betydelse och det är en tydlig signal att det fattas foder. Därför är det vIktigt att nu skjuta kalv. Dessa små kalvar blir inte produktiva på tre år. Vi vill ha en mindre älgstam som är produktiv i balans med foder.

Kronhjortarna ökar också i länet. Det är det sammanlagda betestrycket som har betydelse för skador på skog och grödor.

Ronny Johansson
Viltansvarig LRF Västra Götaland och jordbrukets representant i länets viltförvaltningsdelegation, ronny.b.johansson@gmail.com

Håkan Persson
Viltansvarig LRF Västra Götaland, hakan.persson@spannfod.se

Peter Tagesson
Skogsansvarig LRF Västra Götaland, peter@majblommegarden.se