Vid vårt årsmöte med Bollebygd-Gesebol LRF-avdelning, avgick ur styrelsen vår äldste och mest aktive ledamot Erik Andersson. Han är född 1923, alltså fyllda 95 år. Aktiv skogs- och jordbrukare på sin gård Slätthult i Bollebygd.

Under hela sitt liv har Erik haft ett mycket stort intresse för allt med skog, han har i många år hållit studiecirklar om skog, ordnat skogsdagar, varit en god representant för Södra Skogsägarna. När han nu också slutat som cirkelledare har han sett till att skogscirklarna ändå kunnat fortsätta.

Uppdrag i styrelsen som vice ordförande och kassör under mer än 40 år. Har varit och är fortfarande mycket aktiv och pådrivande i vår avdelning. Nu när han avgick ur styrelsen valdes han in som ledamot i avdelningens valberedning. Detta på grund av hans goda kännedom om folk i alla åldrar inom vårt verksamhetsområde.

Årsmötet hölls i Grimsis lokaler i Bollebygd och inleddes med en presentation av företaget och avslutades med avtackningar och servering av smörgåstårta. Till årsmötet fanns också en avsägelse från vår ordförande Bengt Classon, till ny ordförande valdes Dan Alfredsson.

Nils-Bertil Andersson
Sekreterare Bollebygd-Gesebol LRF-avdelning, resor@grimsis.se