- Vår förhoppning är att hitta en lösning som minskar eller byter ut lantbruksplasten mot något som är mer hållbart och fossiloberoende. Vi vill se en innovation som bidrar till renare jordar med högre lönsamhet. I detta skedet har vi satt vårt fokus på täckdukar för frilandsodling.

Plast har bidragit till att utveckla och effektivisera jordbruket under de senaste 70 åren. Men de plaster som används i jordbruket är ofta fossilbaserade och i nuläget finns, vad projektet känner till, inga andra alternativ till lika låg kostnad. Från projektgruppen poängterar man noga att vem som helst kan vara med i tävlingen, innovationen behöver inte på något sätt vara färdig.

- Vi tror att innovatörer finns överallt, det är inte idéerna det är brist på utan möjligheterna till att förverkliga dem. Vår avsikt är att vägleda en idé och omsätta den i verkligheten och hjälpa till att ta den ut på marknaden. Det kan handla om allt från coachning i att kunna pitcha sin idé (stärka sin presentationsteknik) till att projektet bistår medtillgång till testanläggningar och likande, allt utifrån de behov som innovatörerna känner är störst för just dem, säger Josefin Fogelberg.

Innovationstävlingen kommer att utgå från tre huvudsakliga urvalskriterier: Funktion; miljöpåverkan och marknadsmöjlighet och projektet välkomnar framförallt idéer som skapar flerfunktionalitet, t ex duk med invävd näring eller liknande.

Bara för att en plast är biologiskt nedbrytbar betyder det inte, att den per automatik är komposterbar vilket skulle vara en fördel om man skulle vilja plöja ner använd plast i en åker. Detta skulle kunna vara eftersträvansvärt när det gäller täckdukar för frilandsodling, säger Josefin Fogelberg.

Vill du delta?!

Då är du välkommen att lämna ditt bidrag här www.wargoninnovation.se/innovationstavling och fylla i dina uppgifter, och glöm inte att ingen idé är för liten eller för stor.

Under våren kommer juryn att se över vilka idéer som har största potential att nå hela vägen och - vinnaren kommer därefter koras under högtidliga former på Borgeby Fältdagar i slutet på juni 2019, avslutar Josefin Fogelberg.

Fotnot: Wargön innovation har flera samarbetspartners för att driva innovationstävlingen och LRF Västra Götaland är en av dessa, tillsammans med HIR Skåne, Landsbygdsnätverket, Biobag, Perstorp, Nordisk Bioplastförening samt RISE. Projektet är finansierat av Vinnova.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se