Målgruppen för konferensen var alla som var under 35 år och som är engagerade i LRF på något sätt, allt från lokalavdelning, kommungrupp, valberedning eller regionstyrelse.

Emilia Astrenius Widerström, ordförande för LRF Ungdomen riks, inledde konferensen med orden:

- Ni är viktiga, jätteviktiga, för ni är engagerade och ni är här!

Hon bjöd också in till samtal kring vad betyder det egentligen att vara förtroendevald? Vad gör en förtroendevald och när gör du som förtroendevald skillnad?

- Ta nu tillfället i akt att mingla, utöka ert nätverk, skaffa er kunskap, lyssna och lär och dela med er av ert arbete till de andra, avslutade Emilia inledningen.

Efter inledningstalet fick deltagarna möjlighet att vara med på olika workshops där de kunde välja mellan olika ämnen. Ämnen som äganderätt, styrelseteknik, rollen som förtroendevald och kommunikation i sociala medier stod i fokus. Efter prat och mingel var det dags för föreläsningen om Härskartekniker, här fick deltagarna också möjlighet att vara delaktiga genom att diskutera om de kände igen eller själva kanske hade använt dem eller blivit utsatta för dem någon gång.

Annika Arnesson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige och Sofia Wareflet LRF Ungdomen Halland bjöd generöst på hur man som utsatt kunde bemöta de olika härskarteknikerna och de tog också upp egna exempel på när de blivit utsatta för härskartekniker i olika sammanhang.

Dag två bjöd på workshopar med teman som, hur skriver man en debattartikel, kommungruppens roll, påverkansarbetet i LRF och folkrörelsedialogen. Dagen avslutades med en föreläsning av Vanessa Leporati med titeln ”Vilken färg har du?”.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se