Som ni säkert förstår är listan på önskade åtgärder lång och pengapåsen alldeles för liten, men det gäller ju att jobba med det man har. Troligen kommer anslaget dessutom att minska framöver eftersom större delen ska gå till att anpassa vägnätet till BK4 dvs 74 ton. Detta kommer innefatta en del brorenoveringar och det är alltid mycket kostsamt. Det senare är en nationell prioritering av pengar.

Aktuella åtgärder för året är dessa:

  • 2011 Upphärad – Koberg samt 1996 beläggs med sk mjukasfalt
  • Det samma gäller för 2504 i Nossebro
  • Nössemarksvägen, nedre delen 2208 lagas ”tillfälligt”, den ska göras om i ett större grepp framåt i tiden.
  • 2149 dikning och byte trummor 2018, beläggning 2019 och toppbeläggning 2020

Ytterligare några vägar på den sk ”bruttolistan” kommer troligen segla upp för åtgärd under året men ännu oklart vilka. Renovering av slussarna ska påbörjas i kommande planperiod (2018-2029) men i senare delen och endast 50 % ska genomföras i första steget.

Vi hade också en diskussion om att statliga vägar görs om till enskilda. Enligt TRV är det mest kommuner som får överta ansvar men vi vet ju att det förekommer att vägarna blir enskilda också. Vi fick en kontaktperson i frågan och återkommer med mera information framöver.

Ett medskick från TRV är att vi måste bli duktigare på att inte dra upp lera på vägen. Det är mycket riskabelt för t ex MC-åkare. Någon av entreprenörerna hade dessutom blivit mycket dåligt bemött av en traktorförare och det är absolut inte ok! Bra om alla skärper sig lite på den punkten – ibland är det rent praktiskt svårt men för det mesta går det ju att köra bort det mesta från däcken, annars får man ha med något att rensa bort det värsta med. Alternativt sopa vägen såklart.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige och kontaktperson i vägfrågor, jenny.nilsson@lrf.se eller 070-629 15 70