En årlig mötesplats för styrelseledamot eller VD/medlemschef hos LRFs organisationsmedlemmar, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse, representanter från LRFs regioner och LRF Ungdomen.

Från Västra Götaland deltog Johan Larm, Rakel Törnblom, Andreas Bohlin och Sofia Karlsson.

Nedan några intryck från dagarna (hämtat från olika Facebook-sidor)

Deltagit på Kooperativt forum på Sånga-Säby

På detta forum samlas kooperativa föreningar som har koppling till näringen. LRF, Södra Skogsägarna, Arla Foods, Landshypotek och Norrmejeri för att nämna några medlemsägda/kooperativa föreningar, deltog på forumet. Årets tema var ”Affärsmöjligheter inom kooperationen”.

Vi diskuterade olika ekonomiska strategier, några kooperationer redogjorde för sina ekonomiska strategier. I större kooperationer är det viktigt att företagen kan kommunicera på ett begripligt sätt för att skapa en ekonomiskhållbarhet inom det kooperativ man är medlem i.

Reflektion från mig är att svensk näring kan komma långt inom hållbar utveckling från gårdsnivå till påtagliga beslut inom LRF. Det som krävs är en hållbar kommunikation mellan medlemmar, och förtroendevalda. Mer samarbete mellan branschorganisationerna kan göra kooperativen effektivare och mer konkurrenskraftiga.

Johan Larm, styrelseledamot LRF Ungdomen Skaraborg

Palle Borgström inledande Kooperativt forum 2019

Där belyste han betydelsen av kooperativa värderingar och hur vi har sett vikten av den i kriser som t ex torkan, stormen och bränder. Att alla hjälps åt när det behövs och att vi kan göra en förändring tillsammans.

Under dagen har vi diskuterat och lärt oss om kooperativa affärsmodeller och hur soliditeten ser ut i dom olika företagen. Vad som är positivt och negativt. Sedan har dagen handlat om medlemsnyttan och hur man på olika sätt förmedlar den. Fråga väcktes om att vara ung vs "gammal" i en ekonomisk kooperativ förening.

Rakel Törnblom, ordförande för LRFs kommungrupp i Skara

Kooperativt forum 2019 - Dag 2

Tomas Uddin, Landshypotek pratade om vikten att behålla kärnan och hjärtat i verksamheten. Samt om gröna obligationer.

Arla ser idag ett ökat intresse och respekt för den enskilda lantbrukaren sett ur konsumenternas ögon. Man ser även att yngre människor värderar allt högre att mjölken produceras av ett kooperativt företag.

Kooperativet Geek Town berättade om sin verksamhet och möjligheterna att driva ett företag i kooperation. Hans Lind, We Effect berättade om arbetet i Östafrika. Där man hjälper lokala bönder att samverka och ger hjälp till självhjälp.

Palle Borgström avslutade. Ett dygn på Sånga-Säby är över och sätter igång tankar och idéer.

Andreas Bohlin, ordförande för LRFs kommungrupp i Munkedal