Cirka hundratjugo markägare och jägare samlades därför i Tranemo tidigare i veckan för att lyssna på Janne Landström, ansvarig för viltfrågor på LRF Västra Sverige, när han berättade om de juridiska aspekterna som tillkommer när vildsvinen breder ut sig alltmer.

Kvällen började med allmänna fakta om de juridiska förutsättningarna när det kommer till jakt på vildsvin och gick sedan vidare till hur markägare och jägare borde förhålla sig till dessa, exempelvis när det kommer till samarbete med andra och utfodring.

Ett av de största områdena som togs upp under kvällen var hur skyddsjakt på vildsvin får skötas och vem det var som skulle utföra denna. För att reda ut detta lades även stort fokus under kvällen på jakträttsavtal och jordbruksarrendeavtal och exempel visades i form av LRFs framtagna standardavtal för jakträtt och jordbruksarrende.

Under hela kvällen var det många av de markägare och jägare som kommit som var delaktiga i den diskussion som hölls. Det var många som bidrog både med nya frågor och nya perspektiv vilka de i sin tur fick bemötta och i många fall utvecklades detta till en dialog.

Oskar Landström
Student