Med grödkod 49 finns inga skörderestriktioner och om vi får ett år som liknar fjolårets kan det vara till stor hjälp för att kunna skörda en större areal. Som ni minns kom en dispens för att skörda trädan under 2018 men vi vet inte hur detta kommer att hanteras i år, och det är ju oavsett ytterligare en procedur.

Var dock uppmärksam på att andra stöd kan påverkas, t ex kompensationsstödet (grödkod 49 räknas som foderareal och ligger till grund för djurtäthetsberäkningen till skillnad från trädan). Vi rekommenderar att ta en diskussion med den som gör din SAM-ansökan – eller köp en rådgivningstimme om du gör den själv och känner dig tveksam till hur du ska hantera detta.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jenny.nilsson@lrf.se