Qvänum Mat & Malt är bryggeriet och bränneriet som huserar i ladugården på Gategården, strax utanför Kvänum. Gården är belägen i den gamla byn Badene med anor från 500-talet. Familjen har idag ett eget bryggeri där de brygger öl och även ett bränneri där de tillverkar Aquavit.

Dagen inleds med kaffe och fralla sedan hälsar regionstyrelsens ordförande för Västra Götaland, Sofia Karlsson, alla välkomna och berättar om dagens upplägg.

Åsa Odell, ordförande för LRF Kött, drar igång med första föredraget och berättar en lägesrapport om hur det ser ut med Sveriges köttproduktion och hur utvecklingen ser ut framåt. Hon påpekar att efter torkan under sommaren 2018 så kommer 2019 att vara det mest utmanande året för våra bönder.

”- Många ställer sig frågan om de ska våga att ta risken att fortsätta eller avveckla. En del som inte vågar ta risken avvecklar istället i förtid.”

Efter föredraget så fick politiker, Länsstyrelsen, regionen, företagare m fl diskutera frågor kopplade till lägesrapporten. Det konstaterades att lantbrukarna idag sitter med hela risken själva. Går det i framtiden att dela på risken eller i alla fall ha den valmöjligheten?

Andra viktiga aspekter som kom fram under diskussionen var att innovation, långsiktighet och en stärkt framtidstro är viktigt.

Efter diskussionen fortsatte nästa föredragshållare Maria Dirke, klimatexpert på LRF och pratade om hållbarhet samt statistik över klimatmålen och hur det ser ut i vårt land. Det globala målet är att minska våra utsläpp till 2 ton per person och år till år 2050. Idag står livsmedlen för nära 20 % av våra utsläpp i Sverige. Dock är det 60 % av detta som kommer från importerad mat och inte det som produceras i Sverige. Ett annat viktigt perspektiv är att vi slänger i Sverige var 5:e matkasse.

Under diskussionen efter Marias föredrag var investeringar, framtidstro, mer kunskap och att konkurrensen från andra länder kan ligga oss i fatet, det som kom upp.

När det sedan var dags för lunch berättade Claes lite om Qvänums Mat & Malts historia samt vad de gör idag. Vi blev sedan bjudna på en grön ärtsoppa med lokalt bröd bakat hos ”grannen” samt deras egen lättöl. Till efterrätt blev det hemmagjord hallonpannacotta.

Sista föredragaren för dagen var Philip Lundin, konsult på MacLean, som berättade om senaste tekniken inom lantbruket och framtidsspaning. Philip berättade om att det sker snabbare förändringar inom lantbruket idag än det någonsin gjort. Mycket av den teknik som kommer och används redan lite idag automatiserar lantbruket och samtidigt får man bättre ”koll” via A1 intelligens. G 5 är på gång till Sverige och det kommer att möjliggöra fler lantbrukare att ta del av den nya tekniken inom lantbruket. En del nytt som nämndes var: ”Agricam” - en robot som scannar och kan se i förväg risken för juverinflammation och detta kan då enkelt behandlas av en förebyggande och billig kräm.

”The Climate Corporation” - hämtar data för ökad avkastning per hektar och finns redan som gratis version.

”Farmers business network” - jämförelser, effektivisering- och avkastningsförbättringar.

Diskussionen efter Philips föredrag var att använda datorn till din fördel. Hur kommer lantbruket se ut i framtiden? Kommer det att behövas traditionell lantbruksutbildning eller är det de unga som idag är bra på datorer och ”gaming” som blir framtidens bönder? Hänger lantbruksskolorna med i utvecklingen?

Innan dagen avslutades avtackades alla föreläsarna med en bok ifrån Qvänums Mat & Malt och det bjöds sedan på kaffe och kaka. För de som ville blev det sedan en rundvisning på bryggeriet.

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jennie.dannegren@lrf.se