Undersökningen genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av Högskolan i Kristianstad, undersökningen ingår i ett större forskningsprojekt om gäss (Högskolan i Kristianstad och Grimsö samt SLU, projektet är finansierat av Naturvårdsverket).  I enkäten ställer man frågor som kan kopplas mer till djurrätt än gåsproblematiken.

LRF Västra Götaland och LRF Mälardalen har nu skickat iväg synpunkter till Institutet för kvalitetsindikatorer, Högskolan Kristianstad och för kännedom till Grimsö, SLU och Naturvårdsverket. Vi ifrågasätter de frågor/ställningstaganden som kan kopplas till djurrätt, informerar om att vi avråder våra medlemmar från att besvara samt ber dem återkomma med en förklaring hur frågorna har tagits fram och på vilket sätt frågorna kopplar till gåsproblematiken.

Skrivelsen i sin helhet >>

Svar på skrivelsen från Högskolan Kristianstad m fl 190227 >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se