Vad tror du om barkborreåret 2019?

– Tyvärr ser det verkligt illa ut. Naturligtvis varierar det över di­striktet, som är stort. Värst verkar det vara i Skaraborgsdelen. Vi räk­nar med minst lika stora skador i år som i fjol, det finns gott om torkstressade granar som är lätta offer för granbarkborrarna. Får vi dessutom en liknande sommar i år som i fjol kan skadorna mång­dubblas.

Hur mycket skog kan bli förstörd om ingenting görs?

– I Skaraborg rör det sig, som i fjol, någonstans mellan 100 000 och 150 000 kubikmeter och i det värsta av scenarier om en femdubbling, vilket enligt vår insektsexpert Gun­nar Isaksson till och med kan vara en grov underskattning.

– Det är därför oerhört viktigt att skogsägarna lokaliserar fjolårs­skadorna, avverkar och kör bort det virke som fortfarande innehåller barkborrar och att man i vår, när temperaturen har kommit upp i 18 grader, startar med sök och plock, det vill säga man letar rätt på träd med färska angrepp, av­verkar och forslar bort. Den stora stötestenen blir virkesflödet.

Hur jobbar ni med att minimera angreppen?

– Vi tar alla tillfällen att informera, i vår egen tidning Skogseko, på skogsdagar och skogskvällar och vi håller på att starta en lokal Skara­borgsgrupp, Stoppa barkborrar­na, med representanter från de större skogliga aktörerna för att förmedla kunskap och informa­tion och underlätta samordning.

– Vi väntar också på ett beslut inom kort om bildandet av ett bekämpningsområde som kom­mer att omfatta hela eller delar av Skaraborg, vilket kommer att ge oss större utrymme att agera.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se