Anmälan av fullmäktige kl 08.15 - 09.25.

  • Öppnande, utdelning av utmärkelser och belöningar
  • Stämmoanföranden av:
    - Richard Tellström, om att hållbarhet är mer än komplext än att bara äta vegetariskt
    - Michael Verdicchio, journalist på GP
    - Joakim Borgs, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse
  • Stadgeenliga ärenden och behandling av inkomna motioner

Stämmohandlingar mm >>

Fullmäktige och övriga intresserade medlemmar hälsas välkomna!

LRF Västra Götaland
Styrelsen