Det var fel att inte åtgärda dagvattnet. Lars-Johan Edenmalm på Bråland fick rätt mot kommunen. Nu måste Stenungssund fatta ett nytt beslut om industriområdet.

I flera år har lantbrukare Lars-Johan Edenmalm stridit med kommunen om dagvattnet från industriområdet i Stora Höga. Idag rinner dagvattnet ut i en bäck och in på Edenmalms fastighet och vidare ut i Anråseån.

Dagvattnet från industriområdet innehåller föroreningar och giftiga ämnen, skriver Lars-Johan Edenmalm i sitt överklagande av bygglovet för en fastighet på södra Stora Höga. Länsstyrelsen går nu på Edenmalms linje och ger kommunen bakläxa. Stenungssund måste fatta nytt beslut där man tar större hänsyn till dagvattnet.

Lars-Johan Edenmalm är glad efter beskedet.
– För första gången sedan 1987 har länsstyrelsen tagit min oro för dagvattnet från industriområdet på allvar, säger han.
Det värsta är djuren, menar han.
– Vi slåss för vårt liv för att överleva som jordbruksfastighet med djurhållning. Vi går i ständig oro att våra djur ska dricka detta orena vatten.

Att kommunen nonchalerat att dagvatten från industriområdet, med föroreningar, rinner in på jordbruksfastigheten, innebär i praktiken en inskränkning i hans möjlighet att disponera fastigheten. Kommunen måste nu fatta ett nytt beslut om bygglov där man tar hänsyn till dagvattnet.

Utbyggnaden av industriområdet har fått allvarliga konsekvenser för jordbruksfastigheten.
– Man har inte gjort något åt dagvattnet. Utan låtit det rinn ut i en bäck, säger Lars-Johan Edenmalm.

Och bäcken rinner genom jordbruksfastigheten och ut i Anråseån, på en plats där djuren ofta dricker vatten.
– Dagvattnet måste tas om hand lokalt, på tomterna. Och det behövs en våtmark, säger Lars-Johan Edenmalm.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se