LRFs kommungrupp i Uddevalla höll sitt årsmöte på kommunhuset den gångna veckan. Tre motioner antogs och skickades vidare till regionstämman i Vara i mars.

Kommande verksamhet föredrogs. Kommungruppen planerar bland annat att ta kontakt med kommunens kostavdelning. Man diskuterar att ordna en bussresa för beslutsfattare för att visa några lantbruk. Planer finns också på ett seminarium om klimatförändringarna och skogen.

Bernt Eriksson från räddningstjänsten berättade om verksamheten och arbetet med sommarens skogsbränder. Bara branden på Bratteröd kostade drygt 1, 6 miljoner kronor i åtgärder.

Han berättade också att räddningstjänsten gärna ser ett fortsatt samarbete med lantbrukare med gödseltunnor. Han ser gärna ett utökat samarbete med LRF.
– Man får betalt, sa han.

Dan-Ove Andreasson från Länsförsäkringar berättade om de vanligaste brandorsakerna på gårdar, problem med elbilsladdningar och gav goda råd vid inköp av solpaneler, bland annat.

Stig Olsson omvaldes som ordförande för Uddevalla kommungrupp.

Vildsvin
Uddevalla LRF antog en motion med krav på kraftfullare åtgärder för att få bukt med de problem som det växande antalet vildsvin orsakar.

”Jordbruksmarker blir illa åtgångna och allt för ofta obrukbara. Försäkringsskador i biltrafiken ökar. Och i vissa områden är man till och med orolig för att gå ut i skog och mark”, skriver Uddevalla LRF, som vill att vildsvinsstammen kraftigt reduceras.

Motionärerna Torsten Torstensson och Lars Olsson föreslår bland annat samverkan med jägarorganisationerna för att påverka, fällningsbidrag, och åtgärder som underlättar för jägare att sälja köttet från fällda vildsvin.

Läs mer på lrf.se/vildsvin

Kontrollavgift för slakt för hög
En kraftig höjning av kontrollavgiften för slakt missgynnar svenskt kött i konkurrens med importerat. Det menar LRF Uddevalla som i en motion föreslår att LRF ska arbeta tillsammans med Svenska Köttföretagen för att kontrollavgifterna hålls på en sådan nivå att det inte missgynnar svenskt kött.

Motionen är undertecknad av Maja-Lena Främling och Torsten Torstensson.

Alla torkdrabbade bör få stöd
Höstens extrastöd till torkdrabbade lantbrukare blev en stor besvikelse för väldigt många av LRFs medlemmar, skriver Uddevalla LRF, som vill att samtliga lantbrukare som är anslutna till CDB ska erhålla stöd i förhållande till antalet djurenheter.

Gårdar med färre djur drabbas också av torkan. Det är inte rimligt att tro att inte de också får problem på grund av torkan, menar Torsten Torstensson, som skrivit motionen.

Kommungruppen vill alltså att LRF ska arbeta för att gränsen på tio djurenheter tas bort.
Kommungruppens årsmöte ställde sig bakom samtliga motioner som skickas vidare till regionstämman i mars.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se