Karin Jonsson, jord- och skogsföretagare, fick dela sina reflektioner över skadorna ifrån viltet de senaste 20-30 åren. Främst ifrån dovhjorten som ”flyttat” ner ifrån Kinnekulle. Förr kunde man odla höstraps och få fina intäkter ifrån sin odling, men det går absolut inte idag.

Karin hade med en ung gran som var ”uppäten”. För att bli registrerad enligt Skogsstyrelsen som ”skadad” krävs att toppen är knäckt. Så mörkertalet är stor menar hon.

Skogsstyrelsens Anders Wiborg, Södra Skogsägarnas Håkan Samuelsson, Jägarförbundets Karl-Johan Brindbergs och LRFs Håkan Persson fick ge sin syn. Sedan blev det kaffe och diskussion.

Några anteckningar under kvällen:

 • Behövs en reglerad jakt på hjort, rådjur och vildsvin?
 • Det finns en hjortkommitté på Kinnekulle sedan 20 år!
 • Här beslutas att skjuta 1 200 hjortar/år, men man missar avskjutningsmålet. Senast sköts 850 st.
 • De flesta är hobbyjägare och tiden räcker inte till.
 • Det finns en bra inventering av djuren, men rubbning i biologin på Kinnekulle är hotad, nästan inga rådjur kvar och enligt ansvarig tjänsteman för naturreservaten betar hjorten hårt på våra orkidéer.
 • 12 000 personer tar jägarexamen – 3 000 löser licens.
 • Svenska kyrkan med många kyrkor i området börjar hägna in sina kyrkogårdar. Höga kostnader för arbetskraft att återställa hjortens förstörelse, samt kostnader för stängsel, nya blommor mm.
 • Markägarna måste ställa högre krav på sina jaktlag.
 • Behövs längre jakttider, billigare arrende? Nya jägare?

Något måste göras. Nu gäller kraftsamling.

LRF och Götenekommungrupp tar på sig uppdraget att kalla till ytterligare en träff där vi måste komma till lösningar nu när vi försökt sammanställa alla problem

 • Samarbeta mer över jaktlagen.
 • Fler jägare. Bjuda med nya (Många finns i städerna?)
 • Fler som kan ta hand om styckning!
 • Gemensamma jaktdagar för att förhindra att djur byter jaktområde.
 • Kanske nya affärsmöjligheter?

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige och processledare för kvällen, petra.wirtberg@lrf.se