Vi startade kvällen med en god pajbuffé och därpå hölls årsmöte med Elof Jonsson som mötesordförande. Susan Larsson avtackades med blommor och applåder och David Bjelke hälsades välkommen som ny styrelseledamot.

Många motioner hade lämnats in bl a om vildsvinsproblem och att utrota vildväxande Berberis som är värd för svartrost. Kommungruppen har under året varit mycket aktiv med politikerträff, skördemarknad och åttondeklassdag. Efter årsmötet fick vi kaffe och tårta.

Kvällens entusiastiska gästföreläsare var Peter Borring, LRF-ordförande i Östergötland. Han pratade ”Mat och klimat”. Ett mycket aktuellt ämne när debatten om klimatet går het och lantbruket får oförskyllt stor del av skulden! Hälften av Sveriges jordbruksmark kan vi inte odla annat än gräs och foder på. Våra idisslare ingår i det naturliga kretsloppet, de är en förutsättning för att bl a kunna bedriva ekologisk odling långsiktigt. De håller landskapet öppet och ger oss näringstät mat från kött, mjölk och ost. Våra grisar och höns äter spannmål och restprodukter som inte livsmedelindustrin vill ha till mat. Budskapet var väldigt tydligt, väljer du svenskproducerad mat, har du kommit väldigt långt i ditt miljöarbete!

Regionstyrelsens representant Håkan Persson avslutade kvällen med information från LRF riks och regionalt.

Vi fick mycket kunskap och fakta med oss denna kväll. Kunskap som stimulerar oss till fortsatt arbete inom de gröna miljönäringarna.

Karin Velander
Sekreterare LRFs kommungrupp i Vara, karin.velander@telia.com