LRF Tjörn hade tillsammans med Vuxenskolan och Tjörns kommun bjudit in till en öppen föreläsning med fokus på Maten, bonden och Landskapet.

Stefan Edman belyste att vi behöver tänka globalt för att få maten att räcka, till alla människor i framtiden.

- Alla jordar behövs och vi behöver hushålla och vårda dem för att kunna producera livsmedel till alla. I utvecklingsländer sker mycket av svinnet i produktionsledet, det vill säga på åkern medan i vår del av världen sker det mest av svinnet i konsumtionsled. Detta behöver vi göra något åt. Kan vi producera och konsumera mer effektivt är mycket vunnet.

Under kvällen lyfte Stefan Edman också frågan kring självförsörjning,

- Vi har en för stor import i Sverige och vi har bra förutsättningar för att producera själva. Dessutom har vi väldigt bra ätkvalité och Europas bästa djurhälsa, det svenska lantbruket har också gjort en miljöanpassning och vi ligger före här och framförallt är svensk mat klimatsmart mat.

Under kvällen visade Stefan också bilder på vilka arter som det svenska jordbruket gynnar och vikten av betande djur. Han poängterade också att kolets kretslopp många gånger glöms bort och kon får oförtjänt mycket kritik för sin existens.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se